Beques d’assistència

Llistat dels 20 becaris del I Congrés “Xàtiva: Història, cultura i identitat”

Alba Olmo
Alberto Aguilera
Alexandre Vico
Ana María García
Antonio Boccardo
Antonio Cubells
Arantxa Llàcer
Asís Pérez
Borja Arce
Ana López
David Cabrejas
Enia Sendra
Francesc Granell
Javier Manero
Josep Vicent Sanxis
Paula Mollà
Paula Soler
Ricard Garcia
Sofia Duarte
Natalia Sánchez

L’Ajuntament de Xàtiva ofereix 20 beques d’assistència al

I Congrés XÀTIVA: HISTÒRIA, CULTURA i IDENTITAT

—Els Borja en l’art—

Les beques cobriran l’allotjament de quatre nits (dimecres 4, dijous 5, divendres 6 i dissabte 7 de maig) al nucli històric de Xàtiva per a 20 estudiants.

Els becaris es comprometen a arribar a Xàtiva al llarg del dimecres 4 de maig i a assistir a les diferents sessions del congrés fins a la seua clausura.

A canvi, rebran un certificat oficial on constarà la seua condició de beneficiaris d’una beca d’assistència i el còmput d’hores presencials del congrés.

Els interessats han d’enviar la següent documentació:

  1. Document nacional d’identitat (o similar) escanejat.
  2. Breu carta de presentació on conste el perfil del sol·licitant, la seua formació acadèmica i les raons per les quals vol assistir al congrés.

Aquesta documentació ha d’arribar al correu becaxat@yahoo.com abans del 20 de març. Tres dies després, es donarà a conéixer a la web del congrés el nom dels 20 becaris seleccionats. Aquestes 20 persones hauran de confirmar la seua acceptació de la beca abans del 31 de març.

—————

El Ayuntamiento de Xàtiva ofrece 20 becas de asistencia al

I Congrés XÀTIVA: HISTÒRIA, CULTURA i IDENTITAT

—Els Borja en l’art—

Las becas cubrirán el alojamiento de cuatro noches (miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de mayo) en el casco histórico de Xàtiva para 20 estudiantes.

Los becarios se comprometen a llegar a Xàtiva a lo largo del miércoles 4 de mayo y a asistir a las diferentes sesiones del congreso hasta su clausura.

A cambio, recibirán un certificado oficial donde constará su condición de beneficiarios de una beca de asistencia y el cómputo de horas presenciales del congreso.

Los interesados han de enviar la siguiente documentación:

  1. Documento nacional de identidad (o similar) escaneado.
  2. Breve carta de presentación donde conste el perfil del solicitante, su formación académica y las razones por las que desea asistir al congreso.

Esta documentación ha de llegar al correo becaxat@yahoo.com antes del 20 de marzo. Tres días después, se dará a conocer en la web del congreso el nombre de los 20 becarios seleccionados. Estas 20 personas habrán de confirmar su aceptación de la beca antes del 31 de marzo.

Anuncios