Presentació CASTELLS EN L’AIRE

L’Ajuntament de Xàtiva, amb la col·laboració de la Universitat de València, de la Institució Alfons el Magnànim i de la Universitat Politècnica de València, convoca el III Congrés “Xàtiva: història, cultura i identitat” dedicat, en aquesta tercera edició, al castell de Xàtiva, a la història dels castells i les fortaleses des de les primeres construccions fins el present, i a la presència dels castells en la ficció de tots els temps: literatura de transmissió oral, narrativa, audiovisual…

El congrés tindrà lloc al convent de Sant Domènec de la ciutat de Xàtiva durant els dies 16, 17, 18 i 19 d’octubre de 2018. Es convidarà a reconeguts estudiosos de la matèria per a les conferències principals i s’oferirà una programació d’activitats culturals durant els dies del congrés.

Els investigadors de diferents especialitats que desitgen participar en el congrés amb una comunicació de 20 minuts, poden enviar les seues propostes al correu congresxativa@gmail.com

Aquestes propostes, presentades en un document Word, han de seguir el següent formulari:

Identificació personal

Nom i cognoms / DNI / Data de naixement / Estudis realitzats / Universitat, centre o institució de procedència / Direcció postal / Ciutat / Codi postal / País / Correu electrònic / Telèfon

Participació

Títol de la comunicació / Resum de la comunicació (mínim, 1.000 caràcters amb espais) / Breu currículum vitae (extensió lliure)

La data límit per a enviar una proposta de comunicació és el 30 d’abril de 2018. Es comunicarà als investigadors seleccionats la resolució en el termini màxim de vint dies. Els comunicants estan exempts del pagament d’una quota de participació.

Les llengües del congrés són el valencià i el castellà. Però es valorarà la presentació de comunicacions en altres llengües.

Els interessats en assistir al congrés com a oients, poden fer-ho de manera gratuïta i lliure. Però aquells que desitgen que se’ls proporcione un certificat d’assistència al congrés, han d’enviar les seues dades personals (nom, cognoms, DNI i adreça) al correu congresxativa@gmail.com abans del dia 10 d’octubre de 2018.

Pròximament s’informarà sobre la convocatòria de beques d’assistència al congrés per a estudiants i doctorands.

***

El Ayuntamiento de Xàtiva, con la colaboración de la Universitat de València, de la Institució Alfons el Magnànim i de la Universitat Politècnica de València, convoca el III Congreso “Xàtiva: Historia, cultura y identidad” dedicado, en esta tercera edición, al castillo de Xàtiva, a la historia de los castillos y las fortalezas desde las primeras construcciones hasta el presente, y a la presencia de los castillos en la ficción de todos los tiempos: literatura de transmisión oral, narrativa, audiovisual…

El congreso tendrá lugar en el convento de Sant Domènec de la ciudad de Xàtiva durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018. Se invitará a reconocidos estudiosos de la materia para las conferencias principales y se ofrecerá una programación de actividades culturales durante los días del congreso.

Los investigadores de diferentes especialidades que deseen participar en el congreso con una comunicación de 20 minutos, pueden enviar sus propuestas al correo congresxativa@gmail.com

Estas propuestas, presentadas en un documento Word, deben seguir el siguiente formulario:

Identificación personal

Nombre y apellidos / DNI / Fecha de nacimiento / Estudios realizados / Universidad, centro o institución de procedencia / Dirección postal / Ciudad / Código postal / País / Correo electrónico / Teléfono

Participación

Título de la comunicación / Resumen de la comunicación (mínimo, 1.000 caracteres con espacios) / Breve currículum vitae (extensión libre)

La fecha límite para enviar una propuesta de comunicación es el 30 de abril de 2018. Se comunicará a los investigadores seleccionados la resolución en el plazo máximo de veinte días. Los comunicantes están exentos del pago de una cuota de participación.

Las lenguas del congreso son el valenciano y el castellano. Pero se valorará la presentación de comunicaciones en otras lenguas.

Los interesados en asistir al congreso como oyentes, pueden hacerlo de manera gratuita y libre. Pero aquellos que deseen que se les proporcione un certificado de asistencia al congreso, han de enviar sus datos personales (nombre, apellidos, DNI y dirección) al correo congresxativa@gmail.com antes del día 10 de octubre.

Próximamente se informará sobre la posibilidad de otorgar becas de asistencia a estudiantes y doctorandos.

 

Anuncios