Convocatòria beques d’assistència a CASTELLS…

L’Ajuntament de Xàtiva ofereix 20 beques d’assistència al

III Congrés XÀTIVA: HISTÒRIA, CULTURA i IDENTITAT

Castells en l’aire. [Els castells en la Història i la ficció]

El congrés tindrà lloc a la ciutat de Xàtiva els dies 16, 17, 18 i 19 d’octubre de 2018. El programa del congrés es pot consultar en: https://xativacult.com/

Les beques cobriran l’allotjament de tres nits (dimarts 16, dimecres 17, i dijous 18 d’octubre) al nucli històric de Xàtiva per a 20 estudiants.

Els becaris es comprometen a arribar a Xàtiva al llarg del dimarts 16 d’octubre i a assistir a les diferents sessions del congrés fins a la seua clausura.

A canvi, rebran un certificat oficial on constarà la seua condició de beneficiaris d’una beca d’assistència i el còmput d’hores presencials del congrés.

Els interessats han d’enviar la següent documentació:

  1. Document nacional d’identitat (o similar) escanejat.
  2. Breu carta de presentació on conste el perfil del sol·licitant, la seua formació acadèmica i les raons per les quals vol assistir al congrés.

Aquesta documentació ha d’arribar al correu congresxativa@gmail.com abans del 4 d’octubre. Dos dies després, es donarà a conéixer a la web del congrés el nom dels 20 becaris seleccionats. Aquestes 20 persones hauran de confirmar la seua acceptació de la beca fins tres dies després de la seua publicació.

***

El Ayuntamiento de Xàtiva ofrece 20 becas de asistencia al

III Congrés XÀTIVA: HISTÒRIA, CULTURA i IDENTITAT

Castillos en el aire. [Los castillos en la Historia y la ficción]

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Xàtiva los días 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018. El programa del congreso puede consultarse en: https://xativacult.com/

Las becas cubrirán el alojamiento de tres noches (martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de octubre) en el casco histórico de Xàtiva para 20 estudiantes.

Los becarios se comprometen a llegar a Xàtiva a lo largo del martes 16 de octubre y a asistir a las diferentes sesiones del congreso hasta su clausura.

A cambio, recibirán un certificado oficial donde constará su condición de beneficiarios de una beca de asistencia y el cómputo de horas presenciales del congreso.

Los interesados han de enviar la siguiente documentación:

  1. Documento nacional de identidad (o similar) escaneado.
  2. Breve carta de presentación donde conste el perfil del solicitante, su formación académica y las razones por las que desea asistir al congreso.

Esta documentación ha de llegar al correo congresxativa@gmail.com antes del 4 de octubre. Dos días después, se dará a conocer en la web del congreso el nombre de los 20 becarios seleccionados. Estas 20 personas habrán de confirmar su aceptación de la beca en el plazo máximo de tres días tras su publicación.

 

 

Anuncios